POUČNA STRANA

 

Poučni blog

Igrice i zabava

Školska bašta-ideje za izradu

Izrada mapa uma-postupak

Mozgalice, rebusi, pitalice, zagonetke…..

Kako napraviti dobar kontrolni zadatak

Istraživanjaaaaaaa….

https://www.facebook.com/nocistrazivaca/

Istraživački kvizovi , igrice

http://www.kvizoteka.com/#axzz4LgRnXNDR

Sajt sa svim i svačim za decu

http://www.zadecu.com/

Prvi školski dan u Finskoj!

http://mojafinska.blogspot.rs/2014/08/prvi-skolski-dan-u-finskoj.htm

Pravila  lepog ponašanja!

http://decijkutak.weebly.com/odrasla-deca/pravila-ponasanja-koja-cine-pravu-damu-i-gospodina

Podsticanje motivacije, istrajnosti i produktivnosti kod dece!

Kako podstaći motivaciju, istrajnost i produktivnost dece

Duži odmori i igra -bolja koncentracija  učenika na časovima!

http://pino-toys.rs/sjajan-nacin-na-koji-finska-odrzava-nivo-koncentracije-dece-u-skoli/

http://zelenaucionica.com/kako-da-dete-uspesno-savlada-citanje/

http://zelenaucionica.com/naucite-dete-da-veruje-u-sebe/

https://www.skolskiportal.hr/clanak/2506-neki-novi-klinci/

TEHNIKE UČENJA

Najbolje tehnike učenja za postizanje većeg znanja : Brojne su strategije uz čiju pomoćs e može unaprediti učenje, ali u ovom clanku ćemo se baviti najboljim načinima učenja koje možeš praktikovati, čiji je cilj da naučiš bolje i više. !.

Podvlačenje tekstova. Poželjno je prvo isčitati materiju koja je pred nama, razlučiti šta je suštinski važno i nameniti različite boje različitim delovima teksta. Posle podvlačenja i čitanja treba obnoviti gradivo, posebnu pažnju poklanjajući podvučenom, istaknutom.
2. Imati sopstvene beleške. Nekima je daleko lakše da nauče kada imaju tekst koji je napisan sopstvenim rečima. Dok iščitavate lekciju možete izvlačiti najbitnije teze koje ćete kasnije isčitati i tako lakše usvojiti gradivo.
3. Evidencija o učenju. Pomaže pri učenju preciznih podataka kao što su datumi, opisi, brojevi ili termini. Ova metoda podrazumeva odvajanje kartica na kojima će podaci biti ispisani, a čitajuci nekoliko puta sa njih ćete lakse zapamtiti.
4. Brainstorming: Tehnika koja je povoljna za rad u grupi. Deca se okupe i na smenu diskutuju o različitim idejama, iznose stavove i dele znanja i mišljenja, unose nove teme i elemente i pomažu se međusobno razjašnjavajući sumnje.
5 tehnika uspešnog učenja za decu:

Pokazalo se da je izuzetno važno detetu obezbediti adekvatan prostor za učenje, dakle – da mu budu obezbeđena sve potrebna sredsva, da se stvori radna atmosfera bez distrakcija i buke, da je udobnost i rasveta odgovarajuća.
1. U dečju rutinu treba postepeno uvoditi čitalaške i druge navike, koje će im pomoći da se postepeno adaptiraju i da budu spremna za školske obaveze i zadatke. To se može postići planom dana koji će uključivati vreme odvojeno za učenje, čitanje i izradu zadataka.
2. Ukazati im da je značajno zapisivati, hvatati beleške i služiti se njima kasnije.
3. Neophodno je objasniti detetu da se ne uči samo za test već da je poželjno da svakodnevno obnavlja gradivo naučeno na času. Treba detetu predočiti da će tako lakše da nauči, da će izbeći nagomilavanje gradiva.
4. Podsticati dete da sa strane izdvaja nepoznate reči i da kasnije samostalno otkriva njihovo značenje uz pomoć rečnika. Kada savlada nove reči i sklopi ih u pročitani tekst, dete će bolje razumeti celinu napisanog i stvoriti naviku da ubuduće radi isto. Takođe, ova metoda utiče na bogaćenje rečnika mališana.
5. Smatra se produktivnijim češće učenje i ponavljanje, pa je bolje podeliti celinu na manje segmente, a učenje na više etapa. Na primer, umesto sata kontinuiranog rada, prepolovite detetu zadatak i dajte mu po pola sata za savladavanje po jedne polovine.

Priredila: Tatjana Zotović

10 SMERNICA ZA POSTIZANJE POZITIVNE DISCIPLINE
Tradicionalno je pri obrazovanju dece zastupljena disciplina koja se zasniva na kažnjavanju, a koja kod mališana izaziva negativne posledice (pobunjeništvo, osvetoljubivost, opadanje samopouzdanja). Nasuprot tome javlja se pozitivna disciplina, zasnovfana na postovanju i podsticanju dečijeg samopouzdanja i autonomije, čineći mališane odgovornim. Za obrazovanje dečaka i devojčica uopšte je neophodna disciplina. Oni moraju da znaju šta smeju a šta ne. Treba da se nauče da stanu iza svojih postupaka i da svaki potez povlači određenu posledicu. Disciplina im pomaže da se nauče poželjnim modelima ponašanja. U prvim godinama života je najbitnije da dete oseti sigurnost i da ima uzor prema kojem će učiti da se ponaša. Ali disciplinu ne treba shvatiti kao nametanje pravila. Ona treba da predstavlja sredstvo pravilnog i srećnog razvoja deteta, put ka njihovoj samostalnosti i odgovornosti, a sve to ne ostavljajući negativne posledice po detetovo samopouzdanje i ne izazivajući kod detata otpor i averziju. Ona se bazira na poštovanju i cilj joj je da pomogne sazrevanju deteta, kako bi izraslo u kompletnog, uspešnog, odgovornog i srećnog čoveka.
Osnovi pozitivne discipline : saradnja; odgovornost i samostalnost; nežnost i razumevanje; dečije pravilno shvatanje pravila; učešće dece; sloboda delovanja; zdrav i uspesan razvoj. Cilj pozitivne discipline je da dečaci i devojčice razumeju i podele svoj osećaj za norme i njihovo poimanje. Da uvidi svoju odgovornost pri svakom načinjenom koraku ili izboru, da tako shvate da svaki postupak daje određeni rezultat, odgovor ili posledicu. Shvativši to, deluju u skladu sa sopstvenom voljom. Ukoliko se umesto ovog tipa discipline okrenete tipu zasnovanom na kaznamaa, kod deteta možete prouzrokovati samo strah, pa će ono delovati vođeno strahom umesto razumevanjem. Ukoliko deca ne razumeju suštinu i neophodnost discpline, ponašaće se kako im volja čim nestane faktor straha. ne znajući ono sto znaju deca naučena metodom pozitivne discipline i razumevanja koje nju prati. Takva deca neće moći da uvide posledice sopstvenih dela i neće naučiti da preuzmu odgovornost.
ucenje-novih-reci-250x166
10 smernica za postizanje pozitivne discipline:
1. Razumite dete- stavite se na njegovo mesto, poistovetite se sa njegovim znanjima, uverenjima, osećanjima, razumite razloge iz kojih dete nešto radi i radite vi na tome da se situacija menja i da dete razume promenu. Da promena bude korenita, a ne puka promena u ponašanju.
2. Pomozite mu da razmišlja i da posmatra svoje ponašanje racionalno, ne samo kroz emocije.
3. Ponašajte se uzorno, deca upijaju i ugledaće se na vas, tako će učiti.
4. Postavite cilj, elaborarijte detetu kakvo ponašanje je korektno i napravite plan koji ćete razjasniti detetu. Po tom planu delujte.
5. Budite čvrsti u svojim odlukama i pri postavljanju normi i kriterijuma, ali uz ljubav i pažnju.
6. Razgovarajte sa detetom, pustite ga da objasni svoje poteze, da razmišlja i istražuje svoju grešku i njene posledice, kada do toga dođe. Umesto kazne, zapitkujte ga, dozvolite da samo zaključuje uz vaše smernice.
7. Fokusirajte se na rešenje, ne na problem.
8. Prušite mu autonomiju, dete treba samo da nauči da donosi odluke.
9. Kritikujte POSTUPAK, ne OSOBU.
10. Ukoliko je neophodna kazna ili grdnja, ne ulivajte detetu strah, učinite to tako da ono oseti poštovanje, obostrano.

Pripremila: Tatjana Zotović

Tvoj izbor
Neki se čovjek neprestano osećao pritisnut životnim problemima te se potužio poznatom učitelju duhovnog života:

“Ne mogu više ovako! Život mi je postao nepodnošljiv.”

Učitelj uze šaku pepela, baci ga u čašu punu bistre vode koja je stajala na stolu te reče:”Ovo su patnje.”
Voda u čaši se zamuti i pretvori u blato.

Učitelj prolije vodu. Uze tada drugu šaku pepela, pokaza je čoveku, otvori prozor i prospe pepeo u more. Pepeo se izgubi u moru, a more osta kakvo je i bilo.

“Vidiš!” učitelj reče. “Svakoga dana odluči hoćeš li biti čaša vode ili more.”

Bruno Ferero
преузимање (1)

преузимање
https://pogledkrozprozor.wordpress.com/2012/06/29/razvijanje-informaticke-pismenosti-ucenika-razredne-nastave/

MENSA

ZAŠTO LJUDI VIČU?
Jednom je učitelj pitao svoje učenike:
– Zašto ljudi viču kad su ljuti?
Učenici su razmišljali neko vreme:
– Zato što izgubimo strpljenje, zato vičemo – reče jedan.
– Ali, zašto bi vikao ako je osoba pored tebe? – pita učitelj – Zar nije moguće govoriti tiho i lagano?
Učenici su davali još neke odgovore, ali nijedan nije zadovoljio učitelja. Naposletku je objasnio:
– Kada su dve osobe u svađi, ljutite, njihova se srca jako udalje. Zato moraju vikati jedno na drugo, da njihov glas premosti udaljenost i da se mogu čuti. Što su ljući, glasnije moraju vikati, jer je udaljenost među njima veća.
Potom je učitelj pitao:
– Šta se dogodi kada se dve osobe zaljube? Ne viču jedno na drugo, već govore tiho i nežno. Zašto? Njihova srca su veoma blizu. Udaljenost među njima je veoma mala. A, šta se dogodi kada se još više vole? Ne govore. Samo šapuću i još više se zbližuju u svojoj ljubavi. Konačno, ne treba im više ni šapat. Samo se gledaju, i to je sve. Takve su dve osobe koje se vole.
Onda je rekao:
– Kada se svađate, nemojte dozvoliti da se vaša srca udalje, ne izgovarajte reči koje bi mogle da vas još više udalje, jer će doći dan kada će udaljenost biti tako velika, da više neće biti puta nazad.

KULTURNI LJUDI
“Život ima svoje uslove. Kako bi čovek bio prihvaćen među obrazovanim ljudima, mora biti kulturan”, poručuje u jednom pismu ruski pisac Anton Pavlovič Čehov svom mlađem bratu, sastavljajući spisak uslova koji ispunjavaju kulturni ljudi:

reakcija

Čehov
Oni poštuju ljudsku ličnost i zato su uvek ljubazni, pažljivi, učtivi i spremni da čine za druge.
Saosećajni su prema svima, ne samo prema prosjacima i mačkama. Brinu i o onome što se ne vidi, i u spremni su da se žrtvuju kako bi pomogli drugima.
Poštuju tuđe vlasništvo, i zato vraćaju svoje dugove.
Iskreni su i preziru laž. Ne lažu čak ni kad su sitnice u pitanju. Laž vređa slušaoca i unižava ga u očima govornika. Ne poziraju, ponašaju se isto i na ulici i u svom domu, ne prave se važni pred svojim skromnijim prijateljima. Nisu skloni blebetanju niti opterećuju druge svojim ničim izazvanim ispovestima. Iz poštovanja prema tuđim ušima više ćute nego što pričaju.
Ne unižavaju sebe kako bi izazvali sažaljenje. Ne igraju na kartu tuđe osetljivosti da bi osvojili pažnju. Ne govore „Mene niko ne razume“ ili „Niko ne mari za mene,“ zato što su to jeftini i vulgarni trikovi.
Ne pate od plitke taštine. Ne mare za lažne vrednosti, poznanstva sa poznatim ličnostima ili za to da sami budu poznati. Ako su učinili nešto značajno, ne prave od toga najvažniju stvar na svetu, i ne hvale se time da imaju pristup tamo gde ga drugi nemaju. Zaista talentovani ljudi se uvek klone svetine i reklamiranja.
Ako imaju neki dar, poštuju ga. Zarad njega žrtvuju odmor, romanse, provod, sujetu. Ponosni su na svoj dar ali su mu i veoma posvećeni.
Imaju razvijen osećaj za lepo, estetsko. Ne idu na spavanje u odeći, održavaju čistoću životnog prostora. Veoma vode računa da kontrolišu svoje nagone i da suprotnom polu ne vide samo seksualni objekat. Teže originalnosti, otmenosti, čovečnosti, dive se majčinskim osećajima. Ne opijaju se već piju alkohol samo u posebnim prilikama, jer smatraju da nisu svinje. Drže se načela mens sana in corpore sano – u zdravom telu zdrav duh.
Tako izgledaju kulturni ljudi. Da bi čovek bio kultran nije dovoljno da čita popuparne romane i posećuje pozorište. On mora neprestano, danonoćno da radi na sebi, da čita, uči, trudi se… i da odmah odbaci sujetu, jer se svaki izgubljeni sat računa, završava svoje pismo Čehov.

href=“https://mudrolije.files.wordpress.com/2015/01/1_porodic48dno-stablo.jpg“>1_porodično stablo
Stablo briga-poučna priča

Jednom prilikom sam angažovao vrhunskog stolara da mi pomogne u renoviranju stare poljske kućice i upravo mu se završio prvi težak dan na tom poslu. Pukla mu je guma pa je izgubio jedan sat rada, električna testera mu je otkazala, a sada mu se stari kamionet odbija pokrenuti. Dok sam ga vozio kući, sedeo je ozbiljan u kamenoj tišini.
Na dolasku, pozvao me je da upoznam njegovu porodicu. Dok smo hodali prema vratima, na kratko je zastao ispred malog stabla, dodirujući vrhove grana s obe ruke. Pre nego što su se vrata kuće otvorila, on se neverovatno transformisao. Njegovo preplanulo lice zasijalo je osmesima te je zagrlio svoje troje male dece i supruzi dao poljubac.
Zatim me je otpratio do automobila. Prošli smo kraj stabla, a ja sam goreo od radoznalosti. Pitao sam ga šta je to što sam malopre vidio.
“Oh, to je moje ‘stablo briga’”, odgovorio je. “Znam da ne mogu izbeći probleme na poslu, ali jedno je sigurno, ti problemi ne pripadaju kući, mojoj ženi i deci. Zato ih samo obesim na stablo svake večeri, pre nego što uđem u kuću. Ujutro kad krenem na posao ponovo ih uzmem.”
Na trenutak zastane. “Ali smešno je…,” nasmeje se, “…kad u jutarnjim satima dođem da bi ih ponovo pokupio nema ih ni približno onoliko koliko se sećam da sam ih obesio prethodne večeri.”

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s