Дисграфија

Disgrafija!~

Учитељски кутак

Тешкоће при писању које се манифестују неправилним рукописом тј. поремећајем линеације и графомоторног чина дијагностикују се као дисграфије.

 Узрок настанка

Према узроку дисграфије се деле:

  • Наследна дисграфија
  • Тешкоће у писању узроковане деловањем спољашњих неповољних фактора на дете у развоју
  • Комбиновани облик (најчешћи узрок дисграфије – комбинација предиспозиција са деловањем два до три спољашња неповољна фактора)

Клиничка слика

У симптоме дисграфија спадају мешање великих и малих слова, неправилна величина и облик слова, недовршена слова, настојање да се писање користи као комуникационо оруђе, смањена брзина писања или преписивања, причање са собом у току писања, општа нечитљивост. Згрчени прсти приликом писања; необичан положај тела, ручног зглоба и папира приликом писања; непотребно брисање написаног; непрепознавање великих и малих слова, као и нормалних и курзивних слова; погрешно коришћење маргина и редова; неорганизовано писање по страни; недовољна брзина приликом преписивања; општа нечитљивост; потреба за вербалним сигналима; ослањање на менталну слику онога шта нпр. ради…

View original post 509 more words

Advertisements