Критеријуми за тест ,,Читалићи 2016.“

Читалићи

Комисија Организатора формираће тестове за Такмичење у вештинама разумевање прочитаног и Писано изражавање ,,Читалићи 2016.“на основу издвојених стандарда за ове вештине по разредима:

test.1.razred

test.2.razred

test.3.razred

test.4.razred

test.5.razred

test.6.razred

test.7.razred

test.8.razred

Тест:

Ученици од 3. до 8. разреда добијају тест који садржи 9 задатака (по 3 задатка за основни, средњи и напредни ниво) из области Вештина читања и разумевања прочитаног и Писано изражавање.

Тест за 1. разред садржи 3 питања различите тежине, а 2. разред добија 6 питања различите тежине из истих области.

Тест формира комисија Организатора, а критеријум за израду питања су Стандарда постигнућа за српски језик за  први циклус и за крај основног образовања за области Вештина читања и разумевање прочитаног и Писано изражавање.

Текстови на основу којих се питања формирају део су књига чији списак Организатор објављује на сајту Читалићи најкасније до 15.септембра текуће школске године.

 

Тестирање – најуспешнији такмичари добијају звање школских, општинских…

View original post 654 more words

Advertisements