IGRE

Игра се по својим карактеристикама разликује од свих осталих активности. Игра је нешто лично, па је и природно да је њен значај за дете тако дубок и многостран. Дете не види свет у ком живи исто као и одрасли. Ствари види онако како их доживљава. Дечји свет најприродније долази до изражаја у игри.
Игра развија органе, мишиће и целокупан организам. Развија дететову личност као целину, обогаћује и продубљује, затим развија дечје функције и способности, а само дете стиче искуство на веома карактеристичан начин.
Деца се не играју да би развила своје способности, мада то у игри и постижу. Дете нпр. не слаже коцкице да би направило нешто од трајне вредности, игра се да би задовољило своју унутрашњу потребу за активношћу која је у игри усмерена ка неком циљу.
Игра нас покреће

Игра нас покреће

Игра развија машту, помоћу које дете учествује у животу одраслих, комбинује разне особине и активности.
Док се игра, дете је често у ситуацији да се сналази, тражи нова решења, постане сналажљиво, самим тим развија интелигенцију.
Високе лечне вредности су социјална осећања, социјални односи, које развијају различите социјалне игре (осећај заједнице, међусобна зависност, симпатије, дужности). Тако се у детету већ рано обликују позитивне моралне особине – савлађивање самог себе, смисао за подређивање заједници, одговорност, самосталност, поштење. У игри се васпитава и храброст, јер многе игре захтевају и ризиковање.

Игра је веома привлачна за дете, јер га опушта и смирује. Све ово горе наведено потврђује да игра нарочито у предшколско доба има ненадокнадиву улогу у развоју дечје личности. Потребно је да одрасли имају разумевања за дечју игру, да је подстичу, а нарочито креативност детета у игри.

Advertisements